kip-zwart

PRIVACY BELEID

De producten en diensten van het merk Chicken Delicious worden uitgevoerd en ontwikkeld door het bedrijf HFP B.V, te Hoogeveen. Zowel Chicken Delicious als HFP streven ernaar uw privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens in acht te nemen en te waarborgen in overeenstemming met de wetten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij;

- Duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonlijke gegevens gebruiken;
- ernaar streven de persoonlijke gegevens te beperken die alleen noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
- uw recht respecteren om persoonlijke gegevens of te vragen en/of te wijzigen;
- uw eerst nadrukkelijk toestemming vragen om deze gegevens te verwerken;

Binnen dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen voor welke doeleinden. Ook verwerken wij door middel van cookies en soortgelijke technologieën persoonlijke gegevens. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2018.

Het gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer u ervoor kiest om contact op te nemen met Chicken Delicious via het contactformulier of social media, zullen wij u vragen enkele persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen deze informatie enkel gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Persoonlijke contact van uw vraag en/of opmerking via de verschillende kanalen;
  • het opsturen van proefproducten;
  • het gebruik van gegevens voor het maken van een contract;
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • het voorzien van informatie betreft nieuwe producten, acties of diensten van Chicken Delicious.

Wat zijn de bewaartermijnen van uw gegevens?

Verzamelde persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de in het privacybeleid weergegeven doelstellingen te bereiken. Dit is een uitzondering op een langere gegeven bewaartermijn gegeven door de wetgeving of door toestemming van u. Gegeven is het volgende:
- Contactformulier
- Contact social media

Uw rechten

U heeft de mogelijkheid om de eerdere verschafte persoonlijke gegevens te herzien, te corrigeren, bij te werken, weg te laten, te beperken of te verwijderen. Door contact op te nemen via fg@heijsgroep.nl of via het contactformulier van de website. Wij zullen aan uw verzoek voldoen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Chicken Delicious en/of HFP, dan kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens van HFP.

Rolf Kruit
fg@heijsgroep.nl

Contact- en bedrijfsgegevens

Heijs Food Products BV
Parmentierstraat 12-18
7903 TP Hoogeveen
Nederland
KvK-nummer; 01054618

Voor vragen en/of opmerkingen voor bovenstaand privacybeleid kunt u contact opnemen met fg@heijsgroep.nl