Chicken Delicious is geproduceerd naar de hoogste kwaliteitsstandaarden waar wij bewust bezig zijn met diergezondheid,dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieu.

Chicken Delicious is geproduceerd naar de hoogste kwaliteitsstandaarden waar wij bewust bezig zijn met diergezondheid,dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieu.

icon-kip

KETENINZICHTELIJK

De Nederlandse pluimveesector ontwikkelt zich continu op het monitoren en verbeteren van de keten. Waar nu de nadruk op het dierenwelzijn ligt, is Chiken Delicious begaan met de ontwikkelingen in de hele keten en een optimaal samenhang tussen het dier, het milieu en de maatschappelijke factoren. Want naast het dierenwelzijn heeft de pluimveesector juist iets te bieden in de duurzame ontwikkeling.

Chicken Delicious is een onderdeel van de Heijs Groep. Binnen de Heijs Groep wordt de hele keten beheerd door de individuele onafhankelijke schakels zijn geïntegreerd binnen de groep. Op deze manier weten wij wat er in de keten speelt met betrekking tot wetgeving, eisen, milieu, dierenwelzijn en maatschappelijke impact. Dit samen hebben wij vervolgens gedefinieerd in de bovenstaande drie aspecten die betrekking hebben op de hele keten en van belang zijn in de kwaliteit en welzijn van de sector.

 

iconen-diergezondheid

DIERENGEZONDHEID EN -WELZIJN

In de Nederlandse pluimveesector zijn alle schakels bewust bezig met de gezondheid en het welzijn van het dier. Vooroplopend op de Europese wetgeving zijn er welzijnsregels voor huisvesting opgesteld door Nederlands eigen initiatief. Voorwaarden als bezettingsraad, ventilatie en stalklimaat zijn hierin opgenomen. Dit alles heeft invloed op de diergezondheid en -welzijn, wat resulteert in een kwalitatief eindproduct in de wensen van de afnemers.

Elke schakel is individueel bezig met het welzijn en de gezondheid van het dier, maar gezamenlijk zorgen wij voor een verantwoordelijke sector. IKB Kip zorgt dat de kwaliteit in elke schakel wordt gewaarborgd. De kwaliteit van een product begint bij de vermeerderaar en de broederij, maar de meest de belangrijkste stappen worden gezet bij opfokker.

icon-milieu

HET MILIEU

Ook de ontwikkelingen rondom het milieu zijn volop in gang binnen de pluimveesector. 93% Van de pluimveemest wordt verwerkt, het energieverbruik in de pluimveestallen verminderd elk jaar met 2% en kippenvlees is een veelzijdig stukje vlees met een lage CarbonFootPrint. Dit betekent dat kip dé vleessoort is waar het milieu het minst wordt belast. Dit allemaal is maar een kleine greep van de belangrijkste ontwikkelingen in de vooroplopende Nederlandse pluimveesector van de afgelopen jaren. Nog steeds worden er continue belangrijke stappen genomen in de pluimveesector.

iconen-voedselveiligheid

VOEDSELVEILIGHEID

Een veilig en gezond product is een eerste prioriteit en de ontwikkelingen in de maatschappij spelen hier ook een belangrijke rol in. De pluimveesector heeft het antibioticagebruik tussen 2006-2016 gereduceerd met 72% en gebruikt alleen nog maar antibiotica wanneer het echt nodig is. Een belangrijke stap waar nog steeds wordt gekeken wat de pluimveesector kan betekenen in een voedselveilige maatschappij.

100% KIP VAN KWALITEIT WAAR NIEMAND OP WIL COMPENSEREN

icon-kip

KETENBEHEERSER

De Heijsgroep is de ketenbeheerser doordat zijn afnemers hoogwaardige bedrijven zijn die hoge eisen stellen aan alle onafhankelijke bedrijven in de keten. Bijna alle bedrijven uit de keten zijn onafhankelijk van elkaar. Om op alle schakels in de keten invloed uit te kunnen oefenen zullen er goede relaties moeten zijn. Wij vinden niet alleen dierenwelzijn belangrijk, maar ook het milieu en het maatschappelijke aspect. De Heijsgroep heeft contacten met alle schakels en houdt zijn partners up-to-date met betrekking tot nieuwe wetgeving, eisen vanuit de klant, milieu, dierenwelzijn en maatschappelijke impact. Door deze keten te beheersen, weten wij wat er speelt in de keten en hoe men presteert ten opzichte van de eerdere genoemde pijlers en zijn collega’s. Op basis daar van kiezen wij onze partijen uit en worden deze meerdere keren per jaar bezocht om te kijken of ze voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden door ons en onze afnemers.